G  -  250 Gifte
   Ga  -  Gk   
   Gl  -  Gn   
   Go  -  Gz